Retræte.dk Om stilhed og Kristen meditation

Grupper og foreninger

 • Ådalen Retræte

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside www.aadalenretraete.dk

  Priser
  Se hjemmesiden.

  Tilmelding:
  Heidi og Johannes Lind Pedersen
  Gl. Viborgvej 400
  8920 Randers NV
  Tlf: 4243 5947

  email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  På Ådalen retræte er vi inspireret af den ignatianske tradition, samt af den svenske retræteleder Magnus Malm, der på en moderne måde har udviklet retrætens form, sådan at den henvender sig til mennesker, der har brug for at finde ro i en udfordrende hverdag.

  Vi vil derfor gerne byde velkommen til et moderne "ørkenliv" – ikke midt i en ørken, men i frodige og nærende omgivelser, hvor den daglige, meditative praksis, side om side med bibellæsning og bøn danner rammen om en livsrytme, der kan minde om de gamle klostres dagligdag.

  Retræten tilbydes som "en vej frem" – altså som en måde at kunne vende tilbage til hverdagen med fornyede kræfter og en anderledes indsigt i livet. Ikke en vej "væk fra verden", men en vej ind i livet, fra et nyt perspektiv. Et perspektiv, hvorfra lydhørheden og evnen til at lytte til Gud og sine egne dybere ressourcer bliver næret og bragt frem i lyset.

  Hvem står bag?
  Foreningen Ådalen Retræte, som er en økumenisk forening, med en bestyrelse sammensat af mennesker, der repræsenterer forskellige kirkesamfund. Stedet ledes af det daglige bestyrerpar Johannes og Heidi Lind Pedersen, som bor på stedet.

  Hvor afholdes retræterne?

  Ådalen Retræte ligger 12 km vest for Randers mod Viborg i den naturskønne Nørreådal i en lille landsby ved navn Ålum. Grunden grænser op til én af Danmarks naturskønne statsskove, Fussingø skovdistrikt, hvor der er rig mulighed for gode traveture.
  Bygningerne er totalrenoverede og med en helt ny værelsesfløj rummende 20 enkeltværelser med eget toilet og bad. 2 af værelserne er indrettet handicapvenligt. Rummene fremstår lyse og venlige med en sjælden smuk udsigt over ådalen. Andagtsrummet er helt nyanlagt med udblik til skoven.

  Udlejning

  Faciliteterne kan lejes af andre grupper, der i forvejen afholder retræter. Der kan lejes både med og uden forplejning. Nærmere info ved henvendelse til stedet.

  3 x 5 dages retræter i forløb

  - er et særligt tilbud fra Ådalen retræte.

  Disse retræter er særlig velegnede for præster, ledere og kirkelige medarbejdere, men er åben for alle.
  Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder. Retræten har en dagsrytme med stilhed, tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.
  5 dages retræterne er som et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem retræterne og hverdagslivet skal give næring til en langsigtet proces. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

 • Adventskirken

   

  Adventskirken

  Telefon: 29 25 68 31

  e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Hvem er vi?  

  Adventskirken er en del af Folkekirken i Vanløse. Vi forsøger at give plads til det spirituelle og åndelige i form af meditation, spirituelle gudstjenester og pilgrimsvandringer. Hvert efterår har vi en dagsretræte med retræteleder Gunder Gundersen.

  Retrætelederens Baggrund:

  Gunder Gundersen er født i 1964, uddannet teolog fra Kbh. universitet 1994 og har været præst i Den danske Folkekirke fra 1995. Han har gennemført retræte-lederkursus i Skovhuset i 1989 og TPC-Præstehøjskolens retrætelederkursus i 2013.
  Gunder Gundersen begyndte sin meditationspraksis med Jesusbønnen. Siden 2012 har Gunder Gundersen dagligt praktiseret Centrerende Bøn, som er udviklet af blandt andre William Meninger, Basil Pennington og Thomas Keating bla. ud fra den oldengelske mystiske skrift: Uvidenhedens Sky. Han har også gennemført en "34-ugers ignatiansk retræte i hverdagen" under vejledning af pastor emeritus Per Mollerup og har mediteret efter 'Serafims Meditationer'.

 • Agaperetræte

   

  Foreningen Agape

  Hjemmeside www.agape.dk
  Bredhøjsvinget 1
  8600 Silkeborg
  Telefon: 8680 6022

  e-mailDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Hvad kendetegner retræterne?  

  Agaperetræte er et tilbud til alle som søger stilhed og fordybelse. Da Agape hviler på kristne værdier, har retræterne et kristent fokus.
  Hvad er retræte?

  Retræte betyder tilbagetrækning. At trække sig tilbage fra hverdagslivet for i stedet at rette opmærksomheden mod ens åndelige liv. Retræte er altså et fokusskifte. En mulighed for at sætte forholdet til Gud i centrum. Alene - eller sammen med andre - isolerer man sig for nogle dage. I stilhed, læsning, bøn og meditation.
  Følg din længsel!

  Hverdagen er for de fleste præget af travlhed og ofte mangel på stilhed. En retræte er en unik mulighed for at bryde dette mønster et par dage og på den måde få renset ud og tanket op i dit åndelige og menneskelige liv. Derfor opfordrer vi dig til at følge din længsel.
  Retræte er for alle

  Retræter er for alle. Det er ikke forbeholdt visse mennesker med særlig hang til tidebøn og meditation. Retrætens stilhed er ikke noget kunstigt og et mål i sig selv, men en fantastisk hjælp til fordybelse. Alle kan vi have brug for stilhed og bøn.
  Tidebøn og undervisning

  Dagene præges af tidebønner og tekstlæsninger. Det har op gennem kirkens historie vist sig, at denne enkle form er frugtbar og værdifuld. Der er også undervisning og indføring i bibeltekster og bøn af retrætelederne.
  Stilhed - en gave

  Retræten foregår i stilhed, da stilheden er en vigtig forudsætning for at fokusere på de sande menneskelige og åndelige værdier. Deltagerne taler således ikke med hinanden under selve retræten. Inden stilheden indledes vil der være en indføring i principperne for stilhed og hvad man kan gøre, hvis man får brug for at bryde stilheden.
  Erfarne retræteledere

  En vigtig forudsætning for at få et godt udbytte af en retræte er, at man føler sig tryg. Hver retræte vil blive ledt af mennesker, der har erfaring med retræter. De har både studeret forskellige former for retræter og deltaget i adskillige retræter selv.
  Der er mulighed for at få åndelig vejledning, sjælesorg og skriftemål under retræten.
  Agaperetræter afholdes i samarbejde med Bibellæser-Ringen.

  Hvor afholdes retræterne?

  Hellig Kors Kloster (www.helligkorskloster.dk)
  Ådalen Retrætecenter (www.aadalenretraete.dk)
  Sankt Birgitta Kloster (www.sanktbirgittakloster.dk)

 • Areopagos og I Mesterens Lys

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmesider:

  www.imesterenslys.dk

  www.areopagos.org
  www.areopagos.dk

  www.christfulness.dk

  Pris: Se det enkelte arrangement

  Tilmelding: Areopagos
  Peter Bangs Vej 1D
  2000 Frederiksberg
  Tlf: 3838 4910
  Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Retræterne henvender sig til alle, der søger fordybelse i kristen spiritualitet. Der er forskellige typer retræter.

  • Byretræter. Éndags-retræter med undervisning, byvandring, fælles bøn og stille meditation.
  • Christfulness retræte med undervisning, refleksion, kropsøvelser, tidebønner og indøvelse i Christfulness meditation.
  • Heartfulness retræte med fokus på det aspekt i Christfulness, der handler om Kristus i mig og jeg i Kristus. Der er afspænding og bøn med kroppen.

  Hvem står bag?
  I Mesterens Lys Areopagos.

  I Mesterens Lys er en del af Areopagos, som arbejder med brobygning mellem kristen trospraksis og holistisk spiritualitet.

  Areopagos er et norsk-dansk missionsselskab, som arbejder med dialog, spiritualitet og studier i Kina og i Skandinavien med særligt henblik på buddhisme, taoisme og østlig inspireret spiritualitet.

  Retræterne afholdes med forskellige retræteledere med tilknytning til I Mesterens Lys.

  Byretetræterne arrangeres af Areopagos og I Mesterens Lys i samarbejde med forskellige kirker i København.

  Hvor afholdes retræterne?

  På forskellige retrætesteder på Sjælland og i Jylland.

 • Christianskirken, Lyngby

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside

  www.christianskirken-lyngby.dk

  Pris: Et beskedent beløb for frokost.

  Tilmelding:
  Eva Borbye Pedersen
  Lyngby Rosenvænge 5
  2800 Lyngby
  tlf. 4588 1761

  email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  I Christians sogn, Lyngby holdes der en lørdag om måneden "miniretræte" på fire timer i præstegården.

  De fire timer begynder med vejledning i bøn og meditation ud fra Bibelen og vores fælles kristne tradition. Vi har stille bøn/meditation sammen, og bagefter er der stilhed i tre timer rundt i præstegården stuer og have. Miniretræten afsluttes med nadver. Dette er en mulighed for at give det åndelige liv og forholdet til Gud mere opmærksomhed og plads midt i det travle liv med arbejde, familie og fritid.

  Hvem står bag?

  Sognepræst Eva Borbye Pedersen, Christianskirken er leder af miniretræterne. Alle interesserede er velkomne såfremt der er plads.

  Hvor afholdes retræterne?

  Præstegården, Lyngby Rosenvænge 5, 2800 Lyngby

 • Dansk Oase

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside www.danskoase.dk og
  www.mariager-hojskole.dk

  Pris: 1100 kr. (deltagere under 30 år har
  mulighed for at søge om nedsat pris.)

  Tilmelding:
  Mariager Højskole
  Hjulhusvej 12b
  9550 Mariager

  tlf. 96682668

  e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Formålet med vores retræter er at skabe en ramme for mennesker, hvor de kan møde Gud. Dagene foregår derfor i stilhed afbrudt af andagter, oplæg, bibelmeditationer og mulighed for åndelig vejledning.

  Hvem står bag?

  Dansk Oase er en kirkelig netværksorganisation, der har samme trosgrundlag som folkekirken. Vi arbejder for at se levende fællesskaber, hvor mennesker kan møde Gud, rundt om i hele vores land. Det gør vi ved at arrangere inspirerende konferencer, ved at opbygge kirkelige netværk og ved at tilbyde og synliggøre relevante ressourcer. Dansk Oase opfatter sig selv som et åbent og inspirerende forum for alle, der er optaget af kirkens fornyelse, udrustning og mission.

  Retræterne her arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Oase og Mariager Højskole, der er udsprunget af pinsekirkerne, og som er tilknyttet Frikirkenet.

  Retræterne er ledt af Cand. Theol. og familierådgiver Peder Poulsen og Jakob Vagner, der har en BA i teologi og som er højskolelærer.

  Hvor afholdes retræterne?

  Mariager Højskole, der ligger i naturskønne omgivelser nær skov og fjord, danner rammen om vores retræter.

  Skolen har et dejligt auditorium, hyggelig spisesal og gode grupperum, og der tilbydes eneværelser til alle deltagere, hvilket betyder et max. på 45 deltagere.

  Mere information kan findes på skolen hjemmeside
  www.mariager-hojskole.dk.

 • Fyrtårnet Retræte

  Om stedet:

  Hjemmeside www.fyrtaarnet.org

  Priser
  Se vores hjemmeside under
  de enkelte retræter (fanen kalender)

  Henvendelse:
  Susanne & John Hansen
  Fasanbakken 4
  4540 Fårevejle
  Tlf: 2347 3747

  email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Fyrtårnet Retræte er et mindre, nybygget retrætested (2020)- Fredens Hus med 6 værelser med eget bad og toilet til hvert værelse. Derudover er der en dagligstue og køkken med havudsigt.  I Fyrtårnet, som er hovedhuset, er der plads til køkkenpersonale og retræteledere. Her er der spisestue og dagligstue.                                 

  Derudover har vi bygget et bederum, ’Åndedrættet’ På grunden har vi et stort ’ishul’ tilbage fra istiden omdøbt til ’Åndehullet’. Her har vi anlagt bålplads, hængekøje og et rislende vandløb.                                  

  Stedet ligger smukt- med havudsigt over Sejrøbugten i Ordrup ved Fårevejle. 37 km fra Odden, 85 km fra København, 130 km fra Odense.

  Hvem står bag?

  Vi er et ægtepar, Susanne og John Hansen, som har opbygget stedet, og er daglige ledere af stedet. Vi har vores baggrund i Lindehøj kirke i Herlev. I samarbejde med kirken afholder vi retræter. Derudover er John medlem af den økumeniske gruppe Levende Vands (www.levendevand.dk) - referencegruppe som også vil afholde retræter på stedet.

  Retræterne:

  Igennem en del år har vi lavet retræter rundt omkring i Danmark. Vi har ladet os inspirere af forskellige traditioner indenfor retrætemiljøet; pilgrimsvandringer, det kontemplative, og især den Ignatianske retræteform og spiritualitet.

  Formålet med den kristne retræte er kort fortalt; at ’søge ud i stilhed for at få kontakt opad, indad og udad’. Altså til Gud, dig selv og din næste. Og efterfølgende at erfare hvordan du kan bære retræten med dig ud i hverdagen.

  Vores retræter bærer i sig en rytme af tidebønner, tid til stilhed og refleksion, gåture, små inspirationssamlinger og åndelig vejledning/ samtale med en af retrætelederne.

  Udleje:

  Stedet kan også udlejes til andre retræteledere, præster, kirker og kristne organisationer som ønsker at bruge det til retræter og lign. arrangementer. Se vores hjemmeside under fanen udleje.

 • Kristen meditation

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside www.kristenmeditation.dk

  Pris: Aftales efter de aktuelle
  omstændigheder og udgifter i forhold
  til det planlagte arrangement.

  Tilmelding:
  Meditationslærer, diakon Holger Madsen

  Tlf. (privat) 3258 7900 / SMS: 2536 5260

  e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Retræter henvender sig til mennesker, der vedkender sig en åndelig søgen eller interesse og er parate til at gøre et stykke arbejde for at finde og udvikle deres åndelige talenter.

  Retræter henvender sig til mennesker, der vedkender sig en åndelig søgen eller interesse og er parate til at gøre et stykke arbejde for at finde og udvikle deres åndelige talenter.
   
  Også mennesker, hvis tro og bønsliv er tørret ud eller groet fast i vaner, kan have glæde af kristen meditation.
   
  Der arbejdes med stilleretræter, hvor tidebøn og stilhed danner rammer for retræten, samt med tematiske retræter, hvor disse rammer suppleres med meditations-undervisning og fælles meditations-praksis.
   
  Retræterne kan følges op med fortsat undervisning, evt. som fjernundervisning via mail og internetsider.  
  Desuden tilbyder jeg, ofte i et samarbejde med andre, et samspil af meditation og meditativ kreds- og kædedans.
   
  Retræter og undervisning foregår på evangelisk-luthersk grundlag, med en aktiv interesse for andre kristne kirker og med målrettet økumenisk åbenhed.

  Hvem står bag?
  Holger Madsen er uddannet meditationslærer og retræteleder, bl.a. fra Stiftelsen Berget i Rättvik, Sverige.  
  Uddannet Formidler af Religion og Etik med speciale: Meditation som livsoplysning. 1999.
  Indviet diakon 1995, og medlem af Diakonissestiftelsens diakonifællesskab.

  Hvor afholdes retræterne?
  Jeg tilbyder undervisning og retræter, gerne på opfordring, alene eller i samarbejde med andre, overalt i Danmark.  
     
  Jeg / vi har tidligere holdt retræter eller undervisningsforløb bl.a. på Refugiet Smidstrup Strand i Nordsjælland, i Skovhuset i Midtjylland, Hellig Kors Kloster ved Ringkøbing, Mariager Højskole, Aadalen Retræte, Maribo Kloster m.fl.  
   
  Retræte-dage eller -aftener og/eller undervisning  er gennem en årrække gennemført i kirker og sognegårde, samt i privat regi, både i København og provinsen. En enkelt gang har jeg, med praktisk hjælp, stået for instruktion og ledelse af stille meditation ved retræte i udlandet.  
   
  Jeg kan tilbydes retræter, retrætedage, meditationsundervisning og meditativ dans / bøn-i-bevægelse overalt i Danmark.  Send gerne en mail om din interesse, så kan vi helt uforpligtende overveje muligheder.  
   

  Venlig hilsen, Holger Madsen

 • Løgumkloster Refugium

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside
  www.loegumkloster-refugium.dk

  Pris: kontakt Løgumkloster Refugium
  for at høre om priser

  Tilmelding:
  Løgumkloster Refugium
  Refugievej 1
  6240 Løgumkloster
  Tlf: 7474 3301
  Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Løgumkloster Refugium arrangerer retræter et par gange årligt. Løgumkloster Kirke og klosterbygninger er ramme for retræterne. Ved samlinger i klosterets kapitelsal fordyber man sig i grundlæggende kristendom ud fra bibelske tekster. Dagene indrammes af liturgiske andagter i Klosterkirken: Morgen og aften en forenklet udgave af kirkens gamle tidebøn. Deltagelse i Løgumkloster sogns daglige aftensang, søndagsgudstjeneste og/eller kirkekoncerter indgår i retræten. Retræterne ledes af Refugiets medarbejdere ofte i samarbejde med en præst, som også vil stå til rådighed for personlig samtale.

  Hvem står bag?

  Refugiet er en privat, selvejende institution. Refugiets virksomhed bygger på Folkekirkens grundlag.

  Hvor afholdes retræterne?

  Refugievej 1, 6240 Løgumkloster
  Ved kørsel i bil ad motorvejen er letteste vej afkørsel 69 syd for Haderslev. Følg rute 435 mod Tønder til der er skilte mod Løgumkloster. Fra lyskrydset i Løgumkloster følges skiltene til Refugiet.
  Refugiet ligger 5 min. gang fra rutebilstationen i Løgumkloster.
  Herfra er der busforbindelse til jernbanestationerne i Rødekro og Bredebro (Sydbus nr. 24) samt i Kolding og Tønder (Sydbus nr. 46).

  Hvordan er stedet indrettet?

  Løgumkloster Refugium er opført i 1960 med 47 værelser (enkelt- og dobbeltværelser). De fleste har eget toilet/bad og udsigt over engen. Refugiet er bygget sammen med en fløj, der står tilbage af et cistercienserkloster fra middelalderen. Den store middelalderlige klosterkirke er også bevaret og fungerer som sognekirke i Løgumkloster og bruges til gudstjeneste, koncerter og aftensang. To værelser er særligt indrettet til handicappede.

  Refugiet kan benyttes året rundt af personer, der ønsker at tilbringe en tid i ro til fordybelse, ferie og rekreation. Der er jævnligt tilbud om foredrag, koncerter og udflugter.

 • Nordjysk Retræte

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside www.nordjyskretraete.dk/

  Prisen på de enkelte retræter fastsættes
  efter de konkrete omstændigheder.

  Tilmelding: Sker via retrætelederen,
  som kan findes på

  www.nordjyskretraete.dk

   Kontakt:

  Forening Nordjysk Retræte

  Helshagevej 28

  7730 Hanstholm

  Tlf.: 69131545

  Retræternes form og indhold afhænger af retræteledelsen og det valgte tema, dog er stilhed, bøn, meditation, bibellæsning, fordybelse og samtaler typisk den røde tråd i retræten.

  Der kræves normalt ingen forudsætning til at deltage i retræterne.

  Hvem står bag?

  Nordjysk Retræte er en forening, der har til mål at oprette et retrætested i Aalborg Stift, forberede retrætestedets drift og afholder retræter i Nordjylland. Foreningen har rødderne i Den Danske Folkekirke, men arbejder økumenisk og med åbenhed for alle interesserede. Nordjysk Retræte gennemfører ikke retræter i eget hus for tiden, da der endnu ikke er oprettet det ønskede retrætested. Men de tre præster og retræteledere, som er initiativbærere af foreningen og medlemmer i dens bestyrelse afholder jævnligt retræte, som annonceres via hjemmesiden: www.nordjyskretraete.dk

  Retræteledelsen vil typisk ligge hos de tre sognepræster og retræteledere Finn Feilan, Lisa Bremer og Benedicte Tønsberg.

  Hvor afholdes retræterne?

  Retræterne afholdes forskellige steder (mest i Nordjylland) indtil der er oprettet et eget retrætested.

 • Nutidig Kristen Spiritualitet

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside:

  www.nutidig-kristen-spiritualitet.dk

  Pris: Prisen på de enkelte retræter
  fastsættes efter de konkret
  omstændigheder. Der er prisreduktion
  for medlemmer af Nutidig Kristen Spiritualitet.

  Tilmelding: sker via hjemmesiden
  e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet
  Martinsvej 14
  8751 Gedved

  tlf. 40 82 66 50

  Vores retræter samler sig typisk om et tema, som gennemarbejdes i meditation, erfaringsudveksling, egen fordybelse og bøn. Vi tilstræber et deltagerantal på 12-15 personer. Forudgående erfaring med retræter er ikke påkrævet, men kan selvfølgelig gavne ens egen fordybelsespraksis under forløbet.
  Ud over de egentlige retræter arrangerer vi studieture til steder med kontemplativ praksis. Desuden afholder vi lejlighedsvis introduktionsaftner til kristen meditation og centrerende bøn. Seks gange om året afholder vi gudstjeneste med vægt på beredelse gennem meditativ bibellæsning.

  Hvem står bag?

  Foreningen Nutidig kristen Spiritualitet forstår sig som et arbejdsfællesskab og er forum for udveksling af og refleksion over spirituelle erfaringer inden for en kristen horisont. Vi er bevidste om vores rødder i folkekirkelig tradition og arbejder i øvrigt økumenisk. Vi giver rum for at stille os nysgerrigt undersøgende overfor en nutidig kristen spiritualitet i grænsefeltet mellem Folkekirke og folkelig spiritualitet. Vi er åbne over for bredden i den nutidige folkelige spiritualitet og lægger som følge af globaliseringens vilkår vægt på åben dialog mellem alle religiøse og eksistentielle livsopfattelser. Vi vil være et moderne netværk, der henvender sig både til medlemmer af foreningen og til søgende med interesse for nutidig spiritualitet. - et ”kreativt eksperimentarium” for søgende, der ønsker at finde et fællesskab.

  Hvem er retræteledere?

  Foreningens retræter ledes normalt af sognepræst og retræteleder Peter Ruge.

  Hvor afholdes retræterne?

  Retræterne afholdes forskellige steder i landet, afhængigt af de aktuelle muligheder.
  Gudstjenesterne finder sted i Skanderup kirke, Kirkebakken 10, 8660 Skanderborg.

 • Østen om

   

  Vi tilbyder individuelle døgnretræter i en Poustinia-hytte. Poustinia er det russiske ord for ørken. Ordet er præget af den katolske Catherine Doherty og betyder tilbagetrækning for et døgn i meditation og bøn i en enkelt bygget Poustinia-hytte. Hos os er det i skoven.

  Du vil blive ført ind i stilhed og meditation.
  Vores tanker og formuleringer kan holde os langt væk fra os selv og dermed også skabe afstand til den dybe vejrtrækning i Gud. De fleste af vores tanker er fyld og til ingen nytte. Vi fører monologer og forsøger derved at mestre vores liv. Men ofte holder de liv i sårede følelser og angst.

  Gennem meditationen lærer vi at give slip på de indre monologer og i stedet gå ind i en indre og ydre dialog, hvor Helligåndens uro kan give os nye anstød til liv.

  Der er mulighed for samtaler undervejs med forskellig fokus:

  Med inddragelse af de bibelske fortællinger. Vi inspireres til indlevelse i fortællingen ud fra eget liv med elementer fra bibliodrama. Bibliodrama er et spil, der giver os tilgang til de forskellige lag i fortællingerne.

  Med inddragelse af familieopstilling. Vi har rødder i Gud og rødder i vores slægt. For oplevelse af fred i den ene rod må vi ofte også se på den anden rod.

  I dialog med andre spirituelle eller mystiske traditioner.

  Læs mere om det på vores hjemmeside.

  Hjemmeside
  www.østenom.dk

  Adresse:
  Ele og Steen Bonde
  Østergårdsvej 14, Lee
  8850 Bjerringbro

  Tlf. 8611 5345

  e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Hvem står bag?

  Ele og Steen Bonde, præsentationer:

  Ele Bonde

  Født 1958
  Systemaufstellerin (DGfS), Bibliodrama vejleder og uddanner, Cand.phil. Århus Universitet, diakon.
  Bibliodrama vejleder og uddanner. 4-årig efteruddannelse fra Geistliches Zentrum für Spiritualität und Begleitung (hos Pallottinerne (katolsk orden) i Vallendar, Tyskland).
  Systemaufstellerin (DGfS). Certificeret medlem af Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen. Systemisk fænomenologisk terapiform, også kaldt "familieopstilling".
  Både gennem mine uddannelser og i min erhvervserfaring har jeg arbejdet på at finde læringsmetoder og arbejdsredskaber med henblik på at integrere tilværelsens dagligdag og spiritualitet med hinanden.

  Steen Bonde

  Født 1954
  Teologisk kandidateksamen fra Århus Universitet.
  Hospitalspræst ved Aarhus Universitetshospital og Enhed for Lindrende Behandling (Det Palliative Team).
  Sjælesorg-uddannelse i pastoral klinisk sjælesorg på Institutt for Sjelesorg i Modum Bad i Norge.

  Vi har begge baggrund i IKON. Retræterne bliver fortrinsvis holdt af Ele, og Steen bliver inddraget efter behov og ønske.

  Hvor afholdes retræterne?

  De individuelle retræter afholdes på Østen Om, stedet i Lee, hvor vi bor, omgivet af egen skov på fire hektar.
  Der afholdes også retræter i gruppe på Ådalen Retræte, som ligger tæt ved.

 • Refugiet Lolland-Falster

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside:  www.refugietlollandfalster.dk

  Pris: Se de enkelte tilbud eller hjemmesiden

  Tilmelding: Via hjemmesidens tilmeldingsformular

  Info: E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  eller tlf. 26 70 99 05 (Elizabeth Knox-Seith)

  Refugiet Lolland-Falster tilbyder individuelt vejledte erhvervsrelevante stilleretræter for ledere fra erhvervslivet og den offentlige sektor.

  Erhvervsretræterne bygger på den kristne retrætetraditions indsigter og erfaringer, men de adskiller sig fra traditionelle kristne retræter ved ikke primært at fokusere på at understøtte og styrke den enkelte deltagers personlige forhold til Gud, men på deltagernes udfordringer som ledere i det private erhvervsliv og den offentlige sektor.

  Fokus kan f.eks. være: Hvem er jeg, og hvor er jeg på vej hen? Hvilke værdier styrer mit liv? Oplever jeg mit liv meningsfyldt, og hvad er mine dybeste længsler? Hvordan fungerer jeg som leder, hvordan er mit forhold til andre og mig selv?

  I det omfang deltagerne ønsker det, integreres relationen til Gud.

  Erhvervsretræterne er åbne for alle ledere og medarbejdere fra erhvervslivet og den offentlige sektor. Der tilstræbes rummelighed, så alle kan føle sig inkluderet og godt tilpas uanset tro og livssyn, der forudsættes ikke kendskab til retræter.

  Erhvervsretræterne er udviklet efter tilskyndelse fra ledere i erhvervslivet og den offentlige sektor, som har efterlyst et folkekirkeligt tilbud med afsæt i den kristne tradition, der har formet vort samfunds kultur, som et alternativ til de retræter og kurser der tilbydes erhvervslivet med afsæt i en anden religiøs og kulturel tradition.

  Hvem står bag?

  Refugiet Lolland-Falster er en erhvervsdrivende fond i tilknytning til Lolland-Falsters Stift, oprettet på initiativ af biskop Steen Skovsgaard.

  Læs mere om refugiets bestyrelse og retrætelederne på refugiets hjemmeside.

  Hvor afholdes retræterne?

  Erhvervsretræterne afholdes mandag-onsdag i Sankt Birgitta Kloster, Refshalevej 81, 4930 Maribo.

 • Retræte Bornholm

  Hvad kendetegner retræterne?

  Kontakt:
  Henrik Sonne Petersen

  mobil: 51 42 57 74

  e-mail

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Retræterne er bygget op om tidebøn, stilhed, mulighed for samtale og pilgrimsvandring. Tidebøn er et skelet, en struktur, i såvel retræte som gudsliv, og stilhed er en kilde til bøn. I pilgrimsvandringer søger vi enheden, med os selv, med naturen og med Gud, og den bornholmske natur tilbyder fantastiske rammer, lige fra de bløde sandbanker i øst, til de fascinerende klipper og skove i vest. Samtalen er en mulighed for at vende livs-vigtige ting sammen med en anden, sammen lytte til hvad Gud siger, og på den vis leve os ind i den indsigt, at det åndelige liv trives bedst i fællesskab og frihed.

  Hvem står bag?

  Vi er en gruppe mennesker fra forskellig kirkelig baggrund, der har fundet sammen omkring erfaringer med retræte og pilgrimsvandring. Vi trækker på forskellige traditioner i retrætebevægelsen, for at forene visdom fra historien med de specielle rammer, som Bornholm udgør.

  Hvor afholdes retræterne?

  Retræterne afholdes forskellige steder på Bornholm.

 • Sankt Joseph Søstrene - Stella Matutina

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside
  www.sanktjosephsoestrene.dk

  Pris: Weekend-retræte 1900 kr. 
  inklusiv fuld pension.
  Der er mulighed for individuel 
  forlængelse af opholdet i
  forbindelse med retræter 
  for 700 kr. pr. døgn.

  Tilmelding:
  "Stella Matutina"
  Strandvejen 352
  2980 Kokkedal
  Tlf: 50 27 80 99
  e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Stella Matutina betyder morgenstjerne og er navnet på Sankt Joseph Søstrenes retrætested. De katolske søstre har rødder i den ignatianske spiritualitet og det er retræterne præget af. Ordensstifteren Igantius af Loyola lagde vægt på åndelig vejledning. På Stella Matutina vil den enkelte deltager dagligt have en samtale med sin vejleder. Vejledningen tager sit udgangspunkt i de erfaringer og relationer den enkelte har med Gud, hvor retrætedeltagerens bøn og meditation er i fokus.

  Oprindelig var villaen rekreationshjem for ordnens søstre, men med tiden er huset blevet hjem for nogle af ordnens ældre søstre og siden midten af 1990erne har en afdeling af huset været til rådighed for mennesker, der ønsker stilhed. Der kan være 20 gæster på stedet. Der er enkeltværelser de fleste med bad. Der er et andagtsrum samt opholds- og spisestue. Stedet har en rolig atmosfære. Søstrene sætter deres præg på huset. Grunden går ned til Øresund.

  Hvem står bag?

  Den katolske orden Sankt Joseph Søstrene.

  Hvor afholdes retræterne?

  Strandvejen 352, 2980 Kokkedal
  Kokkedal ligger nord for København. Grunden går ned til Øresund.

 • Sankt Lukas Stiftelsen

  Refugium Smidstrup Strand

  Hjemmeside www.sanktlukas.dk

  Pris: For pris og yderligere
  information kontakt os venligst
  på nedenstående.

  Tilmelding:
  Administrationens sekretær på
  e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  eller
  Telefon: 39455202

  Hvad kendetegner retræterne?

  Refugium Smidstrup Strand er navnet på Diakonisshuset Sankt Lukas Stiftelsens retrætested.
  Retræterne er en mulighed for tilbagetrækning fra hverdagslivet med dets mange input og udfordringer. En mulighed for oftes i stilhed, alene eller i fællesskab med andre, at nedtone det almindelige liv og i stedet sætte det åndelige liv – forholdet til Gud - i centrum. At give plads til at lade sig stille overfor livets grundlæggende spørgsmål og værdier. Retræterne er klassiske retræter forankret i den kristne tradition.

  Hvem står bag?

  Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er en privat, selvejende institution med et diakonifællesskab og en række arbejdsgrene med omsorg for mennesker i alle aldre og livssituationer. Der er til Stiftelsen knyttet egen kirke.
  Stiftelsens virksomhed bygger på Den Danske Folkekirkes grundlag og har dennes bekendelse som sit udgangspunkt.

  Retræterne ledes af Stiftelsens præster Annette Brønnum Nystrup og Vibeke Hemmert.

  Yderligere information fås på www.sanktlukas.dk

  Hvor afholdes retræterne?

  Refugium Smidstrup Strand
  Sognevej 15
  Smidstrup
  3250 Gilleleje

  Kontakt vedr. muligheden og pris for afholdelse af retræter, kurser, konferencer m.m:
  Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Telefon: 48318025

  Refugium Smidstrup Strand:
  Den oprindelige strandvilla fra ca. 1915 gennemgik i 1988 en gennemgribende modernisering og består i dag af en charmerende blanding af gamle og nye bygninger, der sammen med den lille kirke på smukkeste vis danner ramme om refugiets aktiviteter.

  Refugiet ligger i en strandplantage med direkte adgang til stranden og der er rig mulighed for gåture og naturoplevelser.

  Indretning:
  Refugiet kan huse 24 overnattende personer i lyse og enkelte værelser med eget toilet og bad samt udgang til en lille terrasse.
  To værelser er specielt indrettede til bevægelseshæmmede, ligesom der i området er anlagt ramper m.v.
  Der er tilknyttet moderne undervisnings- og konferencebygning som kan huse møder, seminarer, kurser med op til 30 personer. Stedet har alt moderne undervisningsudstyr.
  Kirken kan rumme ca. 50 personer.

 • Skovhusgruppen

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside www.retraetehus.dk

  Pris: 1000 kr. for en
  weekendretræte inkl. fuld pension.
  For weekender med begrænset
  antal eller 3 overnatninger: 1150 kr.

  Tilmelding:
  Det Økumeniske Center
  Skovhusgruppen
  C/O Diakonhøjskolen,
  Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg
  Tlf: 30 74 73 21


  e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Vedr. udlejning af huset, kontakt
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Skovhuset er et kristent retrætested. Intentionen er at huset skal danne ramme om stilhed og afsondrethed og dermed give mennesker mulighed for at blive stillet over for livets grundlæggende spørgsmål og værdier.

  I løbet af året tilbydes forskellige retræter, men det er også muligt at bruge huset til mere kursusprægede tilbud.

  Hvem står bag?

  Det Økumeniske Center i Århus står bag Skovhuset og stedet besøges hvert år af mennesker fra flere forskellige kirkesamfund.

  Hvor afholdes retræterne?

  Brædstrup
  Skovhuset ligger gemt i nogle skovklædte bakker uden for Sdr. Vissing - 20 kilometer fra henholdsvis Skanderborg, Silkeborg og Horsens. Der er gode muligheder for traveture og ophold i naturen. Området byder et på et rigt og varieret dyre- og planteliv.

  Hvordan er huset indrettet?
  Det er et lille stråtækt hus indviet i 1989. Huset er indrettet med fællesrum, andagtsrum, et lille bibliotek og 10 eneværelser. Der kan dog til nød overnatte to på hvert værelse, når arrangementets karakter tillader det. Huset er røgfrit og indrettet handicapvenligt.

 • Stilhedens Arbejde

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside
  www.StilhedensArbejde.dk Opdateres for tiden ikke på grund af teknsike problemer.

  Pris: Ca. 1200 kr. for en weekendretræte.

  Tilmelding: Mogens Dybæk Christensen
  Tlf. 3810 0073 (aften).
  Se iøvrigt hjemmesiden.

  e-mail:
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Det er kristne retræter med retræteledere fra forskellige kirker. Vi giver den enkelte retræteleder frihed til at præge retræten med sin egen tradition.
  Retræterne strækker sig over en weekend og er en blanding af samvær med meditationsoplæg, måltider, gudstjeneste og tid, hvor den enkelte kan gå ture, hvile eller læse.
  Stilheden er et vigtigt element i retræterne. Der er en gensidig aftale om, at der ikke bliver talt sammen fra fredag aften ved sengetid til søndag middag.

  Stilhedens Arbejde er en videreførelse af retrætearbejdet fra Det økumeniske Center, København. (DØC/K blev nedlagt i 2002.)

  Hvem står bag?

  Stilhedens Arbejde er en mini-forening dannet af 4 tidligere medlemmer af Det økumeniske Center, København.

  Hvor afholdes retræterne?

  Vi lejer os ind hos forskellige institutioner på Sjælland og Lolland-Falster. Nogen steder leverer fuld kost, andre steder står vi (arrangørerne) selv for det praktiske.

 • Stillevandringer

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside
  www.stillevandringer.dk

  Pris: Afhænger af længde og sted.

  Tilmelding:
  Dorte Elmbæk Nielsen,
  Stubberup Havevej 2
  4791 Borre

  mobil: 28353081

  e-mail

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Retræterne bygger på nærværs-træning med inspiration fra en kristen kontemplativ tradition - centrerende bøn . Retræterne med stillevandringer henvender sig til det moderne menneske med en inkluderende og global indstilling til tro.

  Gennem min 3-årig uddannelse som nærværs- / mindfulnessinstruktør ved skolen for Anvendt Meditation ved Jens-Erik Risom, undersøgte jeg om der findes en lignende praksis og tilgang som Mindfulness i den kristne tradition. Jeg fandt den i USA - centrerende bøn, som er en meditativ praksis stiftet af Fader Keating. Han har grundlagt organisationen Contemplative Outreach. Her har jeg to gange har fulgt en 9 dages stilhedsretræte med 4 timers centrerende bøn om dagen. Begge gange har jeg fundet ind til en fredfyldt ro og kærlighed i hjertet.

  Jeg har udviklet en kropslig nærværs-træning med en kontemplativ tilgang med naturen som resonans ind i ubetinget kærlighed. Eller med Peter Bastians ord “At opleve sig altid allerede elsket”.

  Camønogaarden, to km. Fra Møns klint overtog min mand og jeg for 4 år siden, og den gamle gård er nu ved at blive tranformeret til et kursus sted for fordybelse og kontemplation. Stedet er også hjemsted for udenlandske underviser, der kan guide ind i centrerende bøn efter et langt livs praksis.

  Hvem står bag?

  Dorte Elmbæk Nielsen har gennem flere år afholdt retræter. Hun er forfatter, psykoterapeut og certificeret nærværs-instruktør fra skolen for Anvendt Meditation. Hun har specialiseret sig i nærværs træning og centrerende bøn med naturen som resonans. Dorte har været i New York og blevet undervist i Centrerende bøn af Fader Bill, der sammen med Fader Keating har udviklet den kontemplative bøns-praksis.

  Dorte Elmbæk Nielsen har sammen med Sankt Joseph søster Emma Martensen skrevet bogen: ”Søster Emmas liv – at blive elsket frem.” Søster Emmas er en fantastisk inspirationskilde, og åndelig vejleder gennem mange år. Hun har grundfæstet Dorte Elmbæk Nielsens tro på en allestedsnærværende og kærlig Gud.

  Hvor afholdes retræterne?

  På Camønogaarden på Møn, Stubberup Havevej 2, 4791 Borre - www.camonogaarden.dk

 • WCCM Danmark

  Hvad kendetegner retræterne?

  Hjemmeside www.kristenmeditation.org

  Pris: Prisen på de enkelte retræter

  fastsættes efter de konkrete omstændigheder.

  Se hjemmesiden om de enkelte retræter.

  Tilmelding: se hjemmesiden om den
  enkelte retræte.

  Yderligere information om WCCM Danmark :
  Marie Louise Schmidt
  tlf. 28 26 46 70
  e-mail: wccmdanmark[at]kristenmeditation.org

  Retræterne fokuserer på at fordybe en meditativ, kristen praksis for at kunne leve et frit, glædesfyldt og ansvarligt liv i en kaotisk verden. Også begyndere er velkomne.

  Weekend-retræterne på Dalum Kloster rummer stilhed, oplæg ved en retræteleder, perioder med meditation, tidebøn, nadvergudstjenester, mulighed for gåture, hvile og læsning. Der er også mulighed for individuel personlig samtale med retrætelederen.  Der er en gensidig aftale om, at vi ikke taler sammen fra fredag aften ved sengetid til søndag middag.

  Dagsretræterne i V.Skerninge rummer stilhed, oplæg, meditation, erfaringsudveksling og walking meditation.

  Hvem står bag?
  WCCM Danmark. WCCM Danmark er den danske afdeling af et verdensomspændende økumenisk netværk, der har til formål af fremme kristen meditation i den tradition, der går tilbage til ørkenfædrene - genopdaget i en moderniseret form af benediktinermunken englænderen John Main.  WCCM står for World Community for Christian Meditation. Se www.wccm.org

  Hvor afholdes retræterne?
  Weekend-retræterne afholdes på Dalum Kloster, Dalumvej 105, 5250 Odense SV.   Dagsretræterne afholdes Strandgårdsvej 5, 5762 V.Skerninge, tlf. 41 11 56 67 og 62 24 48 06. Andre retræter afholdes forskellige steder i landet, afhængigt af de aktuelle muligheder.

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.