Retræte.dk Om stilhed og Kristen meditation

WCCM Danmark

Hvad kendetegner retræterne?

Hjemmeside www.kristenmeditation.org

Pris: Prisen på de enkelte retræter

fastsættes efter de konkrete omstændigheder.

Se hjemmesiden om de enkelte retræter.

Tilmelding: se hjemmesiden om den
enkelte retræte.

Yderligere information om WCCM Danmark :
Marie Louise Schmidt
tlf. 28 26 46 70
e-mail: wccmdanmark[at]kristenmeditation.org

Retræterne fokuserer på at fordybe en meditativ, kristen praksis for at kunne leve et frit, glædesfyldt og ansvarligt liv i en kaotisk verden. Også begyndere er velkomne.

Weekend-retræterne på Dalum Kloster rummer stilhed, oplæg ved en retræteleder, perioder med meditation, tidebøn, nadvergudstjenester, mulighed for gåture, hvile og læsning. Der er også mulighed for individuel personlig samtale med retrætelederen.  Der er en gensidig aftale om, at vi ikke taler sammen fra fredag aften ved sengetid til søndag middag.

Dagsretræterne i V.Skerninge rummer stilhed, oplæg, meditation, erfaringsudveksling og walking meditation.

Hvem står bag?
WCCM Danmark. WCCM Danmark er den danske afdeling af et verdensomspændende økumenisk netværk, der har til formål af fremme kristen meditation i den tradition, der går tilbage til ørkenfædrene - genopdaget i en moderniseret form af benediktinermunken englænderen John Main.  WCCM står for World Community for Christian Meditation. Se www.wccm.org

Hvor afholdes retræterne?
Weekend-retræterne afholdes på Dalum Kloster, Dalumvej 105, 5250 Odense SV.   Dagsretræterne afholdes Strandgårdsvej 5, 5762 V.Skerninge, tlf. 41 11 56 67 og 62 24 48 06. Andre retræter afholdes forskellige steder i landet, afhængigt af de aktuelle muligheder.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Nordjysk Retræte

Hvad kendetegner retræterne?

Hjemmeside www.nordjyskretraete.dk/

Prisen på de enkelte retræter fastsættes
efter de konkrete omstændigheder.

Tilmelding: Sker via retrætelederen,
som kan findes på

www.nordjyskretraete.dk

 Kontakt:

Forening Nordjysk Retræte

Helshagevej 28

7730 Hanstholm

Tlf.: 69131545

Retræternes form og indhold afhænger af retræteledelsen og det valgte tema, dog er stilhed, bøn, meditation, bibellæsning, fordybelse og samtaler typisk den røde tråd i retræten.

Der kræves normalt ingen forudsætning til at deltage i retræterne.

Hvem står bag?

Nordjysk Retræte er en forening, der har til mål at oprette et retrætested i Aalborg Stift, forberede retrætestedets drift og afholder retræter i Nordjylland. Foreningen har rødderne i Den Danske Folkekirke, men arbejder økumenisk og med åbenhed for alle interesserede. Nordjysk Retræte gennemfører ikke retræter i eget hus for tiden, da der endnu ikke er oprettet det ønskede retrætested. Men de tre præster og retræteledere, som er initiativbærere af foreningen og medlemmer i dens bestyrelse afholder jævnligt retræte, som annonceres via hjemmesiden: www.nordjyskretraete.dk

Retræteledelsen vil typisk ligge hos de tre sognepræster og retræteledere Finn Feilan, Lisa Bremer og Benedicte Tønsberg.

Hvor afholdes retræterne?

Retræterne afholdes forskellige steder (mest i Nordjylland) indtil der er oprettet et eget retrætested.

Østen om

 

Vi tilbyder individuelle døgnretræter i en Poustinia-hytte. Poustinia er det russiske ord for ørken. Ordet er præget af den katolske Catherine Doherty og betyder tilbagetrækning for et døgn i meditation og bøn i en enkelt bygget Poustinia-hytte. Hos os er det i skoven.

Du vil blive ført ind i stilhed og meditation.
Vores tanker og formuleringer kan holde os langt væk fra os selv og dermed også skabe afstand til den dybe vejrtrækning i Gud. De fleste af vores tanker er fyld og til ingen nytte. Vi fører monologer og forsøger derved at mestre vores liv. Men ofte holder de liv i sårede følelser og angst.

Gennem meditationen lærer vi at give slip på de indre monologer og i stedet gå ind i en indre og ydre dialog, hvor Helligåndens uro kan give os nye anstød til liv.

Der er mulighed for samtaler undervejs med forskellig fokus:

Med inddragelse af de bibelske fortællinger. Vi inspireres til indlevelse i fortællingen ud fra eget liv med elementer fra bibliodrama. Bibliodrama er et spil, der giver os tilgang til de forskellige lag i fortællingerne.

Med inddragelse af familieopstilling. Vi har rødder i Gud og rødder i vores slægt. For oplevelse af fred i den ene rod må vi ofte også se på den anden rod.

I dialog med andre spirituelle eller mystiske traditioner.

Læs mere om det på vores hjemmeside.

Hjemmeside
www.østenom.dk

Adresse:
Ele og Steen Bonde
Østergårdsvej 14, Lee
8850 Bjerringbro

Tlf. 8611 5345

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvem står bag?

Ele og Steen Bonde, præsentationer:

Ele Bonde

Født 1958
Systemaufstellerin (DGfS), Bibliodrama vejleder og uddanner, Cand.phil. Århus Universitet, diakon.
Bibliodrama vejleder og uddanner. 4-årig efteruddannelse fra Geistliches Zentrum für Spiritualität und Begleitung (hos Pallottinerne (katolsk orden) i Vallendar, Tyskland).
Systemaufstellerin (DGfS). Certificeret medlem af Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen. Systemisk fænomenologisk terapiform, også kaldt "familieopstilling".
Både gennem mine uddannelser og i min erhvervserfaring har jeg arbejdet på at finde læringsmetoder og arbejdsredskaber med henblik på at integrere tilværelsens dagligdag og spiritualitet med hinanden.

Steen Bonde

Født 1954
Teologisk kandidateksamen fra Århus Universitet.
Hospitalspræst ved Aarhus Universitetshospital og Enhed for Lindrende Behandling (Det Palliative Team).
Sjælesorg-uddannelse i pastoral klinisk sjælesorg på Institutt for Sjelesorg i Modum Bad i Norge.

Vi har begge baggrund i IKON. Retræterne bliver fortrinsvis holdt af Ele, og Steen bliver inddraget efter behov og ønske.

Hvor afholdes retræterne?

De individuelle retræter afholdes på Østen Om, stedet i Lee, hvor vi bor, omgivet af egen skov på fire hektar.
Der afholdes også retræter i gruppe på Ådalen Retræte, som ligger tæt ved.

Nutidig Kristen Spiritualitet

Hvad kendetegner retræterne?

Hjemmeside:

www.nutidig-kristen-spiritualitet.dk

Pris: Prisen på de enkelte retræter
fastsættes efter de konkret
omstændigheder. Der er prisreduktion
for medlemmer af Nutidig Kristen Spiritualitet.

Tilmelding: sker via hjemmesiden
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet
Martinsvej 14
8751 Gedved

tlf. 40 82 66 50

Vores retræter samler sig typisk om et tema, som gennemarbejdes i meditation, erfaringsudveksling, egen fordybelse og bøn. Vi tilstræber et deltagerantal på 12-15 personer. Forudgående erfaring med retræter er ikke påkrævet, men kan selvfølgelig gavne ens egen fordybelsespraksis under forløbet.
Ud over de egentlige retræter arrangerer vi studieture til steder med kontemplativ praksis. Desuden afholder vi lejlighedsvis introduktionsaftner til kristen meditation og centrerende bøn. Seks gange om året afholder vi gudstjeneste med vægt på beredelse gennem meditativ bibellæsning.

Hvem står bag?

Foreningen Nutidig kristen Spiritualitet forstår sig som et arbejdsfællesskab og er forum for udveksling af og refleksion over spirituelle erfaringer inden for en kristen horisont. Vi er bevidste om vores rødder i folkekirkelig tradition og arbejder i øvrigt økumenisk. Vi giver rum for at stille os nysgerrigt undersøgende overfor en nutidig kristen spiritualitet i grænsefeltet mellem Folkekirke og folkelig spiritualitet. Vi er åbne over for bredden i den nutidige folkelige spiritualitet og lægger som følge af globaliseringens vilkår vægt på åben dialog mellem alle religiøse og eksistentielle livsopfattelser. Vi vil være et moderne netværk, der henvender sig både til medlemmer af foreningen og til søgende med interesse for nutidig spiritualitet. - et ”kreativt eksperimentarium” for søgende, der ønsker at finde et fællesskab.

Hvem er retræteledere?

Foreningens retræter ledes normalt af sognepræst og retræteleder Peter Ruge.

Hvor afholdes retræterne?

Retræterne afholdes forskellige steder i landet, afhængigt af de aktuelle muligheder.
Gudstjenesterne finder sted i Skanderup kirke, Kirkebakken 10, 8660 Skanderborg.

Ådalen Retræte

Hvad kendetegner retræterne?

Hjemmeside www.aadalenretraete.dk

Priser
Se hjemmesiden.

Tilmelding:
Heidi og Johannes Lind Pedersen
Gl. Viborgvej 400
8920 Randers NV
Tlf: 4243 5947

email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

På Ådalen retræte er vi inspireret af den ignatianske tradition, samt af den svenske retræteleder Magnus Malm, der på en moderne måde har udviklet retrætens form, sådan at den henvender sig til mennesker, der har brug for at finde ro i en udfordrende hverdag.

Vi vil derfor gerne byde velkommen til et moderne "ørkenliv" – ikke midt i en ørken, men i frodige og nærende omgivelser, hvor den daglige, meditative praksis, side om side med bibellæsning og bøn danner rammen om en livsrytme, der kan minde om de gamle klostres dagligdag.

Retræten tilbydes som "en vej frem" – altså som en måde at kunne vende tilbage til hverdagen med fornyede kræfter og en anderledes indsigt i livet. Ikke en vej "væk fra verden", men en vej ind i livet, fra et nyt perspektiv. Et perspektiv, hvorfra lydhørheden og evnen til at lytte til Gud og sine egne dybere ressourcer bliver næret og bragt frem i lyset.

Hvem står bag?
Foreningen Ådalen Retræte, som er en økumenisk forening, med en bestyrelse sammensat af mennesker, der repræsenterer forskellige kirkesamfund. Stedet ledes af det daglige bestyrerpar Johannes og Heidi Lind Pedersen, som bor på stedet.

Hvor afholdes retræterne?

Ådalen Retræte ligger 12 km vest for Randers mod Viborg i den naturskønne Nørreådal i en lille landsby ved navn Ålum. Grunden grænser op til én af Danmarks naturskønne statsskove, Fussingø skovdistrikt, hvor der er rig mulighed for gode traveture.
Bygningerne er totalrenoverede og med en helt ny værelsesfløj rummende 20 enkeltværelser med eget toilet og bad. 2 af værelserne er indrettet handicapvenligt. Rummene fremstår lyse og venlige med en sjælden smuk udsigt over ådalen. Andagtsrummet er helt nyanlagt med udblik til skoven.

Udlejning

Faciliteterne kan lejes af andre grupper, der i forvejen afholder retræter. Der kan lejes både med og uden forplejning. Nærmere info ved henvendelse til stedet.

3 x 5 dages retræter i forløb

- er et særligt tilbud fra Ådalen retræte.

Disse retræter er særlig velegnede for præster, ledere og kirkelige medarbejdere, men er åben for alle.
Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder. Retræten har en dagsrytme med stilhed, tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.
5 dages retræterne er som et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem retræterne og hverdagslivet skal give næring til en langsigtet proces. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

  • 1
  • 2