Retræte.dk Om stilhed og Kristen meditation

Birgit Urd Andersen

Præsentation

Hjemmeside
www.birgiturd.dk 

(hjemmesiden er nu i funktion

og i videre udvikling)

e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

                                  Birgit Urd Andersen
Januarvænget 8, 6000 Kolding
Tlf. 2894 0273

Præsentation
Født 1949
Fysioterapeut 1972-2006
Ressourceorienteret uddannelse for fysioterapeuter i perioden 1987-97  (Psykomotorik)
Retrætelederuddannelse på Solåsen Pilegrimsgård i Norge i perioden 2006-10
Cand. Theol. 2013 fra Aarhus Universitet
Præst i forskellige sogne i Kolding Provsti 2013-15

Erfaring som retræteleder
Min første erfaring som retræteleder har jeg fra en retræte, som jeg og min makker afholdt for en gruppe nordmænd og danskere i 2010 på et kloster Deir Mar Musa i Syriens ørken. Vi kombinerede med klosterets tilbud om stilhed, andagter, kost og logi. Klosteret havde Pavens tilladelse til at invitere andre kristne ind i deres nadverfællesskab. Selv havde vi et stærkt fokus på at inddrage kroppen gennem bøn i bevægelse og gennem tilbud om kropslig hjælp for stress eller andet.
Siden har jeg gennem halvandet år ledet meditativ fyraftensbøn i Bramdrup, samt nogle få gange i Dalby kirke. Siden 2017 har jeg arrangeret korte liturgiske pilgrimsvandringer ud fra Simon Peters kirke.
Enkelte personer har gennem årene selv fundet frem til mig for at få hjælp/samtale, pga mulighed for at inddrage det kropslige. I oktober 2018 har jeg afholdt en uges retræte i Skovhuset.

Baggrund
Som fysioterapeut interesserede jeg mig i 80’erne og 90’erne for den kristne tros møde med New Age. Kroppen var vigtig i dette møde med alternative behandlingsformer. Mange mennesker har fortsat en stor interesse i terapi, krop og alternative behandlinger med et andet trosindhold end den kristne. Mit arbejde med torturofre og andre stressede mennesker gjorde det tydeligt for mig, hvor stor betydning disse samspil mellem tro og interesse for krop og terapi har. Når enkelte mennesker selv fandt frem til mig for samtale/hjælp, opfattede jeg dette som en bekræftelse på, at jeg gik på en vej, hvor jeg skulle kombinere flere vinkler for at møde det hele menneske, og på den måde bruge mine uddannelser og arbejdserfaringer som ballast i arbejde med samtaler og retrætetilbud.
Studiet i teologi og ordination til præst var sammen med min kropslige uddannelse den vej, som jeg måtte gå, i min interesse for kirkens og den kristne tros møde med tidligere New Age, men også nu i mødet med Den nye Spiritualitet, samt i det hele taget i mødet med  hvert menneskes dagligdag. Mit speciale i teologi omhandlede det levede liv, nemlig den ’effektive retfærdiggørelse' i den  lutherske retfærdiggørelseslære. Det giver mig teologisk ballast for mit arbejde som retræteleder.