Retræte.dk Om stilhed og Kristen meditation

Vejledningsforløb

www.retraete.dk har de sidste næstet 3 år gennemført vejledningsforløb for de der ønsker eller overvejer at blive retræteledere.

Foreningen retraete.dk

Mere information om foreningen:

Hvem står bag?

Om retraete.dk

Der har været både et kort, introducerende forløb og et 3-årigt, Himmelbrønd, der sluttede i november 2012.

Det næste vejledningsforløb, Åndelig Medvandring, er i fuld gang, se nedenfor eller her.

Og  Lytning-Fordybelse-Retræte har været afviklet i 2016, og udbydes i mere kompakt form i 2017.

 • Åndelig medvandring

  - trend eller tradition?

  Var temeet for et symposium tirsdag d. 12. marts 2013tz_ikon i København


  Et symposion, hvor erfarne åndelige vejledere kort fortalte om deres egen kaldelsesvej og på den baggrund gav gode råd om fortsat udvikling af åndelig vejledning i Danmark indenfor en kristen forståelsesramme.

  I retraete.dk arbejder vi videre med de input der kom, både fra panelet og fra deltagerne selv. Der kommer mere. Hold øje med siden her.

  Lige nu vil vi henvise til

  www.aandeligmedvandring.dk

  et initiativ fra tre medlemmer af retraete.dk, Inge Merete Gross, Peder Poulsen og Areopagos.

 • Lytning-Fordybelse-Retræte

  Retræte.dk og Den Lyttende Kirke (DLK) er gået sammen om, at skabe en  ny mulighed, en særlig kombination af: Lytte-kursus, lytte-træning og retræte. Udbydes for 2. gang i 2017.

  ”At lytte er den fornemste form for gæstfrihed .....
  gæstfrihed er ikke at forandre mennesker, men at
  tilbyde dem rum, hvor forandring kan finde sted."
  Henry Nouwen

  Der tilbydes en "pakke" bestående af

  En stille retræte 2. - 4.. juni 2017 på Sankt Birgitta Kloster i Maribo, som består af.

  • Den Lyttende Kirkes kursus "Lytte for livet"
  • En træning af lytte-metoden sammen med andre deltagere.
  • Mulighed for selv at blive lyttet til af en erfaren person fra den lyttende Kirke.

  Læs mere her

   

  Samlet pris: 2900 kr.

  Tilmelding via www.denlyttendekirke.dk Find Tilmelding under fanen Kontakt

 • Himmelbrønd

  Himmelbrønd var et treårigt vejledningsforløb for (kommende) retræteledere.

  Formål

  At stifte bekendtskab med og udforske veje i kristen bøn og spiritualitet til omsætning i retræter og beslægtede sammenhænge.

  For hvem?

  Kristne, som har en personlig erfaring og praksis ift. bøn og retræte, og som er potentielle eller nye ledere af retræter, stille dage, meditationsgrupper, stille gudstjenester o.l. – lægfolk og præster.

  Indhold

  Oplysning, inspiration, vejledning , konsultation og praktiske øvelser samt personlig fordybelse i seks nøgletraditioner inden for den kristne erfaring af mødet med Gud og den kristne praksis i personlig bøn, meditation og liturgi.

  Program

  Et tre-årigt personligt udviklingsforløb i seks moduler. Hvert modul består af to weekender (internat) Den første er en retræte tilrettelagt inden i ånden og inden for rammerne af en bestemt tradition (fx Luthersk, Karmelitisk, Østkirkerne m.v.; den anden er til bearbejdning, perspektivering og udvikling af centrale praktiske færdigheder. Mellem weekenderne finder løbende samtalemøder sted i mindre grupper med hver sin mentor.

  Tidsramme

  Februar 2010 – november 2012